Algemene voorwaarden Fun 4 Kids vzw


 • Binnen de 10 werkdagen na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. In deze bevestigingsmail zal u gevraagd worden het inschrijvingsgeld over te schrijven. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Gelieve binnen de vermelde periode het volledige bedrag te betalen, zo niet vervalt de inschrijving.
  • Kortingen: er wordt een korting toegekend indien er meerdere kinderen van hetzelfde gezin voor dezelfde kampweek worden ingeschreven. Voor meer info hierover, gelieve te mailen naar seppe@fun-4-kids.be.
 • Wanneer een kamp volzet is, kan er ingetekend worden op een reservelijst

 • Annulatie van het kamp:
  Annulatie van het kamp vóór de start van het kamp:
   1. Annulatie meer dan 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald (min € 25 administratiekosten)
   2. Annulatie van 14 tot en met 60 dagen vóór de start: 50 % van het deelnamegeld wordt terugbetaald (min € 25 administratiekosten)
  Annulatie tijdens het kamp (enkel met doktersattest!):  
   • Onderbreking op de 1e dag: 80 % van het deelnamegeld
   • Onderbreking op de 2e dag: 60 % van het deelnamegeld
   • Onderbreking op de 3e dag: 40 % van het deelnamegeld
   • Onderbreking op de 4e dag: 20 % van het deelnamegeld
   • Onderbreking op de 5e en laatste dag: geen compensatie mogelijk

 • Fun 4 Kids kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 • Fun 4 Kids is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van locatie of annulatie van het kamp. Aan de reeds ingeschreven deelnemers wordt het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

 • Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, zal enkel in dringende gevallen gegeven worden en alleen na persoonlijk contact met de kampleiding. (Hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien).

 • Fun 4 Kids behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders/voogd hiervan vooraf verwittigd. Het bedrag zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode terugbetaald worden (min € 25 administratiekosten).

 • Gelieve alle voorwerpen/kledij te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies. Verloren voorwerpen kunnen na telefonisch overleg worden afgehaald op het Fun 4 Kids – secretariaat.

 • Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 0494/19.56.10.

 • De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het databestand van Fun 4 Kids. Fun 4 Kids vzw kan uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor u. Deelnemers die dit niet wensen, kunnen telefonisch verwittigen en dan wordt u verwijderd uit onze bestanden.

 • Fun 4 Kids vzw maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden via e-mail naar seppe@fun-4-kids.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon of dochter toe te voegen.

Door de betaling uit te voeren voor de Fun 4 Kids vzw kampen bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden!